Avoin yliopisto Terveysliikunnan perusopinnot 25 op

Entinen liikuntalääketiede

Koulutus Muu koulutus

Santasport Lapin Urheiluopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa avoimia yliopisto-opintoja liikunnan ja terveyden alalta. Opinnot järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston, Aducaten, kanssa. Opiskelu tapahtuu lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Myös Lapin kesäyliopisto järjestää Santasportilla avoimia korkeakouluopintoja. Ilmoittautuminen syksyn opintoihin on parhaillaan käynnissä.

Perustiedot

Ajankohta

5.9.2019 alkaen

Kesto

1 - 1,5 vuotta

Kenelle sopii

Liikunnanohjaajat ja - opettajat sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille.

Suorituspaikka

Lähi-, etä- ja verkko-opiskeluna Luennot ja tentit järjestetään Lapin Urheiluopistolla, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi

Hinta

Hinta: 520 €, opiskelijat 350 €

Ryhmäkoko

-

Lisätiedot

Opintokokonaisuus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa Lapin Urheiluopistolla.

Santasport Lapin Urheiluopisto ja Lapin kesäyliopisto järjestävät opinnot yhdessä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston, Aducaten, kanssa. Opiskelu tapahtuu lähi-, etä- ja verkko-opintoina.

Terveysliikunnan (aikaisemmin liikuntalääketieteen) opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Lisätiedot
Opinto- ja toimistosihteeri
Sari Vilén-Jolanki
020 798 5290
sari.vilen-jolanki@lapinkesayliopisto.fi

Opettaja
Eeva-Kaarina Lampinen
020 798 4281
eeva.lampinen@santasport.fi

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja ajankohdista opintopolusta


Jaa sivu eteenpäin